Olika sätt att skaffa språkkunskaper

Runtom i världen finns det hundratals små och stora språk såväl som olika dialekter och variationer. Det finns också många döda språk som inte längre talas men som det fortfarande finns kunskaper om, och som påverkar de levande språken med ord och uttryck. Språk har varit människans sätt att kommunicera med varandra sedan urminnes tider, och förutom ord och meningar finns det också teckenspråk, kroppsspråk och visselspråk.

Att lära sig ett eller flera främmande språk är enormt givande och det finns många anledningar till att införskaffa lingvistiska kunskaper. De kanske vanligaste anledningarna till att lära sig språk är resor och arbete, men det finns också sociala skäl och allmän nyfikenhet. Forskning har dessutom visat att det är ett fantastiskt sätt att träna hjärnan på och ett viktigt vapen mot demenssjukdomar. Det är också roligt att kunna olika språk, även om du aldrig kommer ha någon större användning för det rent praktiskt.

Välj rätt metod

Alla människor fungerar olika och när det kommer till inlärningsprocessen finns det flera vägar att gå. Den mest klassiska metoden är att gå någon form av skola eller kurs där du får lektioner i det språk du har valt. Till dessa lektioner tillkommer även hemläxor där du på egen hand får plugga saker som glosor, grammatik och stavning. Detta är en gammal och väl beprövad metod men det krävs att du inte skippar lektioner och att du verkligen övar hemma också. Beroende på vilken nivå det är på kursen kan du på slutet få ett diplom, ett intyg eller universitetspoäng för att du har studerat, vilket är särskilt behändigt om du vill ha med språkkunskaperna i ditt CV.

Ett annat alternativ är att ta privatlektioner. Av förklarliga skäl kostar det mer än att gå en kurs men samtidigt kan du få en mer skräddarsydd undervisning som passar dina specifika behov. Många upplever att de inte får tillräckligt mycket tid för frågor och övningar när de går i grupp medan en privatlärare ger dig sin fulla uppmärksamhet.

Lär dig online

Under pandemiåret blev alla former av internettjänster allt mer populära och det inkluderade språkundervisning. Idag finns det massor av språkkurser online där du antingen får privatundervisning eller i grupp. Det finns också en myriad undervisningsvideor på YouTube där du kan följa olika lärare som ofta lever i det land där språket talas.

Ytterligare ett alternativ är att använda någon av de många språk-appar som finns tillgängliga idag. Vissa är gratis och vissa betalappar, och de ger dig korta, interaktiva lektioner som du kan göra på mobilen närhelst du vill och kan. De här apparna passar särskilt för dig som bara vill lära dig lite allmänt om ett språk, eller kanske fräscha upp dina redan existerande kunskaper.

Vilket språk ska du välja?

För den som vill studera språk finns det många valmöjligheter och därför kan det vara svårt att bestämma dig för vilket du ska studera. Vill du lära dig ett mycket gångbart språk som talas av stora delar av världens befolkning, eller föredrar du ett udda språk som ger dig en relativt unik kunskap?

I Sverige talar många fler än ett språk och enligt Språktidningen talar endast 3,4% av svenskarna endast sitt modersmål. Det gör Sverige till ett av världens mest flerspråkiga länder, och nästan hälften av befolkningen talar minst ett främmande språk. Hela 19% talar tre. I skarp kontrast till det är Storbritannien det mest enspråkiga.

Vad vill du med språket?

Av förklarliga anledningar är det viktigt att du kan minst ett främmande språk om du vill arbeta i Sverige, och de flesta arbetsgivarna brukar kräva att du åtminstone har goda kunskaper i engelska. Eftersom det språket undervisas från en tidig ålder i skolan och dessutom finns runt dig hela tiden i form av musik, filmer, dataspel och sociala medier har du förmodligen redan de kunskaperna. Du kanske också har pluggat ytterligare ett språk i skolan som tyska, franska eller spanska.

En av grundfrågorna du bör ställa dig inför valet av språk är vad du egentligen vill med det. Är det en karriärsfråga kan det vara smart att välja ett språk som är mycket gångbart inom den bransch du vill syssla med. Du kanske vill göra affärer med Kina eller syssla med diplomati i Mellanöstern? Bli resande journalist i exotiska länder eller arbeta som sjukvårdare i flyktingläger? Det finns enormt många alternativ och det är alltid ett plus om du har grundläggande kunskaper i det språk som talas av de människor du ska möta. Även om det framförallt kommer talas engelska i många sammanhang har du alltid en fördel om du kan dina omgivningars språk.

Lär dig utdöda språk

Det är inte alltid levande språk som studeras. Om du vill syssla med exempelvis historia, arkeologi eller religionshistoria kan det vara till stor fördel att läsa språk som gammalgrekiska, latin eller sanskrit. Många läkare, vetenskapsmän och advokater tycker också att det är en stor fördel att kunna grekiska eller latin då deras fackspråk ofta inkluderar ord därifrån.

Vilket språk du än lär dig är det viktigt att komma ihåg att det alltid är nyttigt med nya kunskaper. Det gör det roligare att resa och gör det lättare att möta människor från andra kulturer. Du kan med andra ord aldrig välja fel och det finns alltid möjligheter att byta till en annan språkkurs.

Lär dig om språk

All språkundervisning handlar inte om att lära dig specifika språk, utan kan också vara studier om hur språk fungerar eller talas. Det är mycket intressanta studier där du också lär dig om kulturen, historien och samhället som språket tillhör.

Att studera språkvetenskap kan gå till på flera olika sätt. Rent generellt brukar studier om språk kallas lingvistik, och här inkluderas saker som hur språk är uppbyggda, vilka specifika dialekter och uttryck som används och hur olika ord har uppkommit. Att följa det engelska ordet ”husband” tillbaka till det gamla nordiska ordet ”husbonde” är en spännande och lärorik process, och många upplever att de lär sig mycket om det egna modersmålet i processen.

Inget är rätt eller fel

I sociala medier och på opinionssidor i tidningar brukar det ofta klagas på hur ord stavas eller uttalas av journalister, politiker och TV-presentatörer. Även ungdomar klankas det ner på en hel del, och många förfasas över hur många engelska uttryck det idag finns i svenskan. Alla är naturligtvis fria att ha sina åsikter, men det är precis de här frågorna som en lingvist inte är intresserad av. För den som vill lära sig grammatik och ortografi är det då bättre att studera språket i sig. En lingvist vill istället studera hur språket används och varför folk säger som de gör. Med andra ord är det en fråga om att observera och beskriva, snarare än att korrigera eller att aktivt försöka ändra på språket. För dig som är intresserad av språkhistoria och lingvistik finns det många bra böcker och tv-program om ämnet, inte minst av Fredrik Lindström och Mikael Parkvall som presenterar lingvistik på både informativa och underhållande sätt.

Så blir du språklärare

Om du är intresserad av språk och tycker att det är kul att dela med dig av dina kunskaper kan det passa dig att bli språklärare. För att lära ut språk är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i det språk du vill undervisa i, men också att du är en god pedagog.

Som språklärare är det din uppgift att göra ett eller flera språk tillgängliga för andra människor, och du lär dem saker som uppbyggnad, regler och uttryck. Undervisningen kan skilja sig beroende på elevernas ålder, bakgrund och behov, men också på vart språkstudierna ska leda. Om eleven vill få ett skolbetyg eller universitetspoäng måste du ha lärarbehörighet och det innebär att du har någon form av examen i ämnet.

Har du istället elever som bara vill lära sig lite allmänt om språket eller enbart att kunna konversera är kraven inte alls lika höga. Det är däremot fortfarande viktigt att du lär dig bra undervisningsmetoder och att du har stort tålamod. Det är till exempel A och O att du kan förklara språket mycket väl och att du ger eleverna bra tips på hur de kan komma ihåg olika ord och regler.

Undervisa språk utomlands som volontär

Volontärarbete är ett mycket givande och spännande sätt att kombinera resande med undervisning. I många länder finns det ett skriande behov av språklärare och du kan arbeta som lärare under både korta och långa tidsperioder. Du kan komma att undervisa barn eller vuxna, beroende på vart du reser, och i många fall kan du även ge lektioner i andra ämnen.

En värdefull upplevelse

Många ungdomar tycker att det är kul att få ge sig ut i världen och hjälpa andra människor, men det finns även pensionärer som blir volontärer. Det ger en känsla av mening och syfte i livet, och är dessutom ett spännande äventyr. Du lär dig om andra folk och kulturer, och får nya insikter om allt mellan himmel och jord.

För att bli volontärlärare är det alltid bra om du själv har någon form av examen i språket, men i många länder kan du också bli tillfällig lärare genom att göra språkprov. Ett av de vanligaste proven för engelska är TOEFL och det kan du ta i Stockholm eller Göteborg, alternativt i det land du ska resa till. Är det ditt eget modersmål du ska undervisa kan det ofta räcka med att du kommer från det landet, men det är ändå bra att lära dig några grunder i pedagogik först.

Språkens grammatik

För många språkstudenter är ordet ”grammatik” liktydigt med vånda och tristess. Vad kan vara tråkigare än att plugga verbändelser eller satsdelar? Om du inte gillar grammatik är du långt ifrån ensam, men det kan faktiskt vara värt att ge den en chans. Utan den skulle det nämligen vara närmast omöjligt att lära dig språk, och ju mer du kan desto intressantare blir det.

Därför är grammatiken viktig

Språk kan vara mycket olika uppbyggda. I vissa länder talas till exempel språk där ordföljden är mycket strikt medan andra språk är mer flexibla och varierade. På svenska säger du till exempel ”Kaffet är varmt” medan motsvarande mening på grekiska också kan vara ”Varmt är kaffet” eller ”Är varmt – kaffet”. Det som de båda språken dock har gemensamt är att meningen är uppdelade i ordklasserna substantiv (kaffet), verb (är) och adjektiv (varmt). Varför är det viktigt att veta? Jo, för att kunna lära dig ett språk måste du kunna förstå vad det är du säger och skriver. Om du vet att ”varmt” är ett adjektiv, kan du sedan byta ut det mot ett annat, exempelvis ”kallt”, ”gott” eller ”äckligt”. Ju fler ord du lär dig, desto lättare blir det för dig att skapa nya meningar, och det är grammatiken som ger dig strukturen. Du kan jämföra det med att lära dig ett spels eller en sports regler – visst kan du flytta omkring pjäserna eller sparka på bollar utan dem men du kommer aldrig kunna spela på riktigt eller delta i matcher.

De vanligaste ordklasserna

Språk kan vara mycket olika varandra men med några få undantag har de flesta en grammatisk struktur och uppbyggnad. Det finns till exempel ordklasser och i svenskan är de nio stycken. Vare sig du tycker att du är duktig eller inte på grammatik kan det vara nyttigt att fräscha upp kunskaperna.

Svenskans nio ordklasser

Det finns både konservativa och lite mer avslappnade sätt att lära sig ordklasser på. Här följer en lista på svenskans nio ordklasser:

  • Substantiv – namn på saker: en hund, ett hus
  • Adjektiv – beskriver saker: en stor hund, ett fult hus
  • Verb – vad sakerna gör: hunden skäller, huset är rött
  • Adverb – hur sakerna görs: hunden skäller argt, huset är otroligt fult
  • Räkneord – hur många de är: många, få, den första, den andra
  • Pronomen – ersätter ofta namn: den, det, han, hon
  • Prepositioner – förklarar ordens funktion och riktning: skratta åt hunden, titta huset
  • Konjunktioner – binder samman meningar: och, eller, för. Hunden skäller för huset är otroligt fult.
  • Interjektioner – ord som står för sig själva: Hej! Aj! Grattis!

Alla ordklasser har flera underordnade kategorier, men genom att ha de nio huvudsakliga i sinnet kan du sedan analysera och lära dig mer om språket du studerar. Det finns även ordklasser på andra språk som svenskan inte har, men det är alltid bra att ha grunderna först.