Språkens grammatik

För många språkstudenter är ordet ”grammatik” liktydigt med vånda och tristess. Vad kan vara tråkigare än att plugga verbändelser eller satsdelar? Om du inte gillar grammatik är du långt ifrån ensam, men det kan faktiskt vara värt att ge den en chans. Utan den skulle det nämligen vara närmast omöjligt att lära dig språk, och ju mer du kan desto intressantare blir det.

Därför är grammatiken viktig

Språk kan vara mycket olika uppbyggda. I vissa länder talas till exempel språk där ordföljden är mycket strikt medan andra språk är mer flexibla och varierade. På svenska säger du till exempel ”Kaffet är varmt” medan motsvarande mening på grekiska också kan vara ”Varmt är kaffet” eller ”Är varmt – kaffet”. Det som de båda språken dock har gemensamt är att meningen är uppdelade i ordklasserna substantiv (kaffet), verb (är) och adjektiv (varmt). Varför är det viktigt att veta? Jo, för att kunna lära dig ett språk måste du kunna förstå vad det är du säger och skriver. Om du vet att ”varmt” är ett adjektiv, kan du sedan byta ut det mot ett annat, exempelvis ”kallt”, ”gott” eller ”äckligt”. Ju fler ord du lär dig, desto lättare blir det för dig att skapa nya meningar, och det är grammatiken som ger dig strukturen. Du kan jämföra det med att lära dig ett spels eller en sports regler – visst kan du flytta omkring pjäserna eller sparka på bollar utan dem men du kommer aldrig kunna spela på riktigt eller delta i matcher.