Så hittar du en bra studieplats för språkträning

Det är många människor som lägger ned tid och energi på att lära sig ett språk. Språkstudier förutsätter många timmar av studier och många timmar av repetition. I den här artikeln ger vi dig tips på var du kan sitta och studera när du tränar språk.

De allra flesta människor ägnar sig åt att lära sig ett nytt språk någon gång under livet. Språkträning är en process som tar tid. Det förutsätter att man övar på grammatik, ordförståelse, läsförståelse och skrivande. Den muntliga biten är naturligtvis minst lika viktig. När man tränar språk är det viktigt att man sitter på en plats där man kan fokusera. Hemmet är sällan en bra plats då det finns så många distraktionsmoment där. Det är bättre att sitta på ett bibliotek eller på ett coworking-space. På helio.se hittar du olika coworking-platser i Stockholm. Fördelen med ett coworking-space är att det inte behöver råda någon absolut tystnad. Du kan således varva tysta studier med att öva på att prata språket.

Så väljer du rätt studieplats för språkträning

När du ska hitta en bra studieplats för språkträning bör du tänka på att hitta en plats där det både finns ett utrymme för tysta studier och för muntlig färdighetsträning. Det måste vara möjligt att studera tyst samt möjligt att prata när det behövs. Ett coworking-space erbjuder båda dessa alternativ. Det finns ofta ytor som är avsedda för tyst arbete samt andra ytor som är öppna för samtal. Det är en klar fördel med coworking-spaces jämfört med bibliotek.