Lär dig om språk

All språkundervisning handlar inte om att lära dig specifika språk, utan kan också vara studier om hur språk fungerar eller talas. Det är mycket intressanta studier där du också lär dig om kulturen, historien och samhället som språket tillhör.

Att studera språkvetenskap kan gå till på flera olika sätt. Rent generellt brukar studier om språk kallas lingvistik, och här inkluderas saker som hur språk är uppbyggda, vilka specifika dialekter och uttryck som används och hur olika ord har uppkommit. Att följa det engelska ordet ”husband” tillbaka till det gamla nordiska ordet ”husbonde” är en spännande och lärorik process, och många upplever att de lär sig mycket om det egna modersmålet i processen.

Inget är rätt eller fel

I sociala medier och på opinionssidor i tidningar brukar det ofta klagas på hur ord stavas eller uttalas av journalister, politiker och TV-presentatörer. Även ungdomar klankas det ner på en hel del, och många förfasas över hur många engelska uttryck det idag finns i svenskan. Alla är naturligtvis fria att ha sina åsikter, men det är precis de här frågorna som en lingvist inte är intresserad av. För den som vill lära sig grammatik och ortografi är det då bättre att studera språket i sig. En lingvist vill istället studera hur språket används och varför folk säger som de gör. Med andra ord är det en fråga om att observera och beskriva, snarare än att korrigera eller att aktivt försöka ändra på språket. För dig som är intresserad av språkhistoria och lingvistik finns det många bra böcker och tv-program om ämnet, inte minst av Fredrik Lindström och Mikael Parkvall som presenterar lingvistik på både informativa och underhållande sätt.